BASISVEILIGHEID VCA BOEK PDF

Buy Basisveiligheid: B-VCA 01 by (ISBN: ) from Amazon’s Book die van het boek Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA). The following topics are discussed. – VCA and legislation Beschrijving. Engelstalig cursusboek Basisveiligheid VCA gebaseerd op de laatste eindtermen. Lesboek VCA Basisveiligheid (BASISVEILIGHEID VCA – 1 – Basisveiligheid VCA HER Opleidi).

Author: Mazujar Duzahn
Country: France
Language: English (Spanish)
Genre: Environment
Published (Last): 8 September 2014
Pages: 403
PDF File Size: 2.83 Mb
ePub File Size: 14.55 Mb
ISBN: 861-3-65168-358-1
Downloads: 4862
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tektilar

Een brandendeprullenbak of een vlam uit een leiding in de procesindustrie is een grootverschil. Op heteerste gezicht onschadelijk, maar Deze stoffen tasten materiaal aan. Om naleving van de basieveiligheid te waarborgen, kan de Arbeidsinspectie Inspectie SZW de navolgende maatregelennemen: Om een hoog zuurstofpercentage in de ruimte te voorkomen moet men slangbreuk- beveiliging toepassen en geen zuurstofflessen in een besloten ruimte plaatsen.

Deze drie factoren vormen samen de branddriehoek. De beste manier bij een plaatselijke verontreiniging is een afzuiging direct boven de werkplek denk bijvoorbeeld aan lassen. Men kan alleen door meting vaststellen of de MAC-waarde bereikt wordt.

Letsel of schade Het gevolg van een ongeval is vaak direct zichtbaar: De beste manier bij een plaatselijke verontreiniging is een afzuiging direct boven de werkplek denk bijvoorbeeld aan lassen.

Pasals dat niet kan, mag gekeken worden naar andere oplossingen zoals afscherming van het gevaar, voorlichtingen instructie of persoonlijke beschermingsmiddelen.

  BARAN SWEEZY MONOPOLY CAPITAL PDF

Basis VCA by kim schelfaut on Prezi

Er zijn zelfs stoffen die spontaan gaan branden, als ze in aanraking komen met water! Brandblussers moeten altijd toegankelijk zijn: Zo kunnen echte ongevallen de volgende keer voorkomenworden. Wacht tot de ambulance gearriveerd is of laat dat iemand anders doen. Als een bijtende stof metbepaalde andere stoffen in aanraking komt, kunnen gevaarlijkegassen ontstaan. Wanneer je niet zeker weet wat jemoet doen, raadpleeg dan altijd eerst dit informatieblad voordat je zelf actie onderneemt.

Arbo-diensten hebben basisvsiligheid een adviserende taak op het gebied van arbeidsomstandigheden, terwijl deArbeidsinspectie Inspectie SZW een controlerende taak heeft. To register for a VCA English course and exam you can choose in the calender below your preferred location and date.

Lesboek VCA Basisveiligheid

Het trappen in een roestige spijker ofde beet van een gifslang zijn ook voorbeelden van directe opname van gevaarlijke stoffen inje bloedbaan. Maar ook nevel, gas en damp dat in de omgevingslucht hangt, kan door de huid worden opgenomen. Om in aanmerking te komen voor een certificaat mogen er binnen een bedrijf niet te veel ongevallen gebeuren.

De mengverhouding De verhouding tussen de brandbare stof en zuurstof is ook van belang voor het verloop van de brand. Daar wordt iedereen beter van. Werkvergunningen en besloten ruimte Soms is het effect van een risico minder duidelijk: Ook al zijn er maatregelen genomen, toch kunnen er nogongelukken gebeuren. basiseiligheid

  BRIGANDINE GUIDE PDF

Het gevaar van deze stoffen is, dat ze zuur stof bevatten. Tijdens een storm liggen isolatieplaten los op het dak. De grondslag hiervan ligt in de volgende drie punten: Eenloog doet dat niet. Bij een MAC-waarde staan soms extra letters. Het bawisveiligheid wordt altijd door middel van eensymbool aangegeven. Eenloog doet dat niet. Wanneereen brandbare stof fijn verdeeld is, is de mengverhouding met lucht endus met zuurstof namelijk gunstig.

Hoe lager de MAC, hoe groter hetschadelijke effect van de stof. Lees het etiket en de veiligheidsaanwijzing voor het openen van de verpakking 2.

Studium VCA Basis/VOL Lesboek Pages 1 – 50 – Text Version | PubHTML5

Op het etiket staan ook de zogenaamde H- en P-zinnen voorheen R en S zinnen H azzard vasisveiligheid geven de bijzondere gevaren van de betreffende stof aan en de P revention -zinnen de veiligheidsaanbevelingen tegen die gevaren. Toch scharen we keukenzout niet onder de categorie gevaarlijke stoffen.

De druk in sommige gasflessenbedraagt bar. Eet niet, rook niet en breng geen make-up aan tijdens het werken met chemicalien. Gebruik beschikbare ventilatie of werk buiten.

De werkgever is verplicht om: Voorbeelden van dergelijke vragen zijn: